ΕΙΔΙΚΕΣ/ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ !ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ταχεία δοκιμαστική ενημέρωση(ανεπίσημη) των φοιτητών, σε θέματα/προγράμματα διδασκαλιών των μαθημάτων ΠΦ Ι και ΠΦ ΙΙ, καθώς και των εργαστηριακών μαθημάτων 5ου-6ου εξαμήνων. Οι ανακοινώσεις είναι παράλληλες εκείνων του Πίνακα Ανακοινώσεων της Παθολογικής Φυσιολογίας. Για τεχνικούς λόγους, η εδώ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, συνήθως προηγείται χρονικά εκείνης του Πίνακα Ανακοινώσεων, μιας και γίνεται κατά τη σύνταξη της, και από οποιαδήποτε θέση. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Επικ. Καθ. Α. ΜΠΑΜΠΙΟΝΙΤΑΚΗΣ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΓΟΥΔΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ ΑΘΗΝΩΝ, Greece

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Κ1 11/2/2010

ΑΡ ΜΗΤΡΩΟΥ ΒΑΘΜΟΣ
200700194 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200500226 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700178 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700193 ΔΥΟ ( 2 )
200700219 ΕΠΤΑ ( 7 )
200800256 ΕΞ ( 6 )
200700001 ΕΞ ( 6 )
200700002 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700220 ΕΞ ( 6 )
200800257 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700003 ΕΞ ( 6 )
200700197 ΤΡΙΑ ( 3 )
200700209 ΕΝΕΑ ( 9 )
200700004 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700221 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700167 ΕΝΕΑ ( 9 )
200700005 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700006 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700007 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700008 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700009 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700010 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700011 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700012 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700289 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700014 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700145 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700015 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700016 ΕΞ ( 6 )
200600012 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700017 ΕΞ ( 6 )
200800260 ΕΞ ( 6 )
200700222 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700018 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700019 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700223 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700224 ΕΞ ( 6 )
200700020 ΕΞ ( 6 )
200700225 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700226 ΕΞ ( 6 )
200700261 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700022 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700023 ΕΞ ( 6 )
200700024 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700025 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700027 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700028 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700029 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700030 ΕΞ ( 6 )
200700200 ΕΞ ( 6 )
200700031 ΔΕΚΑ ( 10 )
200700032 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700210 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700033 ΕΞ ( 6 )
200700227 ΕΞ ( 6 )
200700034 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700035 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700228 ΕΞ ( 6 )
200600268 ΕΞ ( 6 )
200700036 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700163 ΕΝΕΑ ( 9 )
200700037 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700152 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200800259 ΕΞ ( 6 )
200700038 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700039 ΕΞ ( 6 )
200700204 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200600045 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700229 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700040 ΕΞ ( 6 )
200700042 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700043 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700230 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700044 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700211 ΤΡΙΑ ( 3 )
200700045 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700187 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700046 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700184 ΕΞ ( 6 )
200700047 ΕΝΕΑ ( 9 )
200700231 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700259 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700048 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700049 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700176 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700232 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200500214 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700050 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200600051 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200400072 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700233 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200800265 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700052 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700172 ΕΞ ( 6 )
200700053 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700234 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
20807 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700235 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700054 ΕΞ ( 6 )
200700236 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700276 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700055 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700237 ΕΞ ( 6 )
200700057 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700058 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700059 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700212 ΕΞ ( 6 )
200700060 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700271 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700286 ΕΞ ( 6 )
200700062 ΕΞ ( 6 )
200700063 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700064 ΕΞ ( 6 )
200700066 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700067 ΤΡΙΑ ( 3 )
200700165 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700068 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700273 ΕΞ ( 6 )
200700238 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700069 ΕΞ ( 6 )
200700070 ΟΚΤΩ ( 8 )
200600070 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200600146 ΤΡΙΑ ( 3 )
200700214 ΕΞ ( 6 )
200700203 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700073 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700074 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700239 ΕΞ ( 6 )
200700183 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200600075 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700195 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700240 ΕΞ ( 6 )
200700174 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700241 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700076 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700146 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700242 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700077 ΕΞ ( 6 )
200700078 ΕΝΕΑ ( 9 )
200700180 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700181 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700243 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700272 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700244 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700245 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700079 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700202 ΕΞ ( 6 )
200700080 ΟΚΤΩ ( 8 )
200400393 ΕΞ ( 6 )
200700082 ΕΞ ( 6 )
200700083 ΕΝΕΑ ( 9 )
200700084 ΕΞ ( 6 )
200700085 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700177 ΕΞ ( 6 )
200700186 ΕΞ ( 6 )
200700274 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700189 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700215 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700086 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700088 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700246 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700090 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700185 ΕΞ ( 6 )
200700247 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700091 ΕΞ ( 6 )
200700092 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700260 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700175 ΕΠΤΑ ( 7 )
200800258 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700093 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700248 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700094 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700095 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700096 ΕΞ ( 6 )
200600284 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700249 ΕΞ ( 6 )
200800285 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700097 ΕΞ ( 6 )
200700205 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700099 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700100 ΕΞ ( 6 )
200700250 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700251 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700101 ΕΝΕΑ ( 9 )
200700102 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700103 ΕΝΕΑ ( 9 )
200700201 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700104 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700105 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700106 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700107 ΕΞ ( 6 )
200700108 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700110 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700111 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700112 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700113 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700114 ΕΞ ( 6 )
200700115 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700116 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700117 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700188 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700118 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700119 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700159 ΕΞ ( 6 )
200700120 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200600291 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700121 ΔΥΟ ( 2 )
200700122 ΕΞ ( 6 )
200700196 ΤΡΙΑ ( 3 )
200700217 ΕΞ ( 6 )
200700125 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700126 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700127 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700253 ΕΞ ( 6 )
200700254 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700164 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700128 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700129 ΕΞ ( 6 )
200700130 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700131 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700132 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700218 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700133 ΕΞ ( 6 )
200800264 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700134 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700275 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700255 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700208 ΤΡΙΑ ( 3 )
200700135 ΕΞ ( 6 )
200700136 ΕΞ ( 6 )
200700137 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700138 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700139 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700206 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700190 ΕΞ ( 6 )
200700256 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700257 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700140 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700141 ΟΚΤΩ ( 8 )
200700199 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
200700142 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700143 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700258 ΤΡΙΑ ( 3 )
200700168 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700173 ΕΠΤΑ ( 7 )
200700170 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
200700269 ΕΞ ( 6 )
200400215 ΕΞ ( 6 )
200700144 ΕΠΤΑ ( 7 )

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΦ ΙΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΝΙΑ ΟΜΑΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/2/2010
10-11 910121 - 910160
11-12 910161 - 910200
12-1 910201- 910240

ΤΡΙΤΗ 23/2/2010

11-12 910241 - τελοςΠΕΜΠΤΗ 25/2/2010

10-11 9101- 91040
11-12 91041 - 91080
12-1 91081- 910120

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΕ ΠΦ Ι και ΠΦ ΙΙ 11/1/2010

Οι εξετάσεις σε ΠΦ Ι και ΠΦ ΙΙ όσων φοιτητων έχουν μεταφέρεια τα αντίστοιχα μαθήματα στο πτυχίο έχουν προγραμματισθεί δια τη

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΑΝ 2010

Οι εξετάσεις (Γραπτές πολλαπλής επιλογής) θα διεξαχθούν στην αιθουσα σεμιναρίων Παθολογικης Φυσιολογίας ώρα 10,30 π μ

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΦ Ι ΠΦ ΙΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 6/10/2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 6/10/2009

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/τής: Καθηγητής Χ. Μ. Μουτσόπουλος

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 091006 Π1

6/10/2009

ΟΝ/ΝΥΜΟ ΑΜ Τ. ΒΑΘΜΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΝΤΙΑΝΑ 200300409 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 200200462 ΤΡΙΑ ( 3 )

ΔΟΥΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 200300438 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 200100337 ΟΚΤΩ ( 8 )

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 200300433 ΕΞ ( 6 )

ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 200300333 ΟΚΤΩ ( 8 )

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 200000115 ΟΚΤΩ ( 8 )

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 200100342 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )

ΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 200400127 ΠΕΝΤΕ ( 5 )

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 200200142 ΕΞ ( 6 )

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9900401 ΕΞ ( 6 )

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ 200500246 ΕΠΤΑ ( 7 )

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 20647 ΕΞ ( 6 )


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 091006 Π2

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 6/10/2009

ΕΠΩΝ/ΟΝΟΜΑ Α ΜΗΤ. Τ. ΒΑΘΜΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΝΤΙΑΝΑ 200300409 ΤΡΙΑ ( 3 )

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΡΕΤΗ 200000413 ΠΕΝΤΕ ( 5 )

ΔΟΥΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 200300438 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 200300432 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )

ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 200400378 ΠΕΝΤΕ ( 5 )

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 200200142 ΤΡΙΑ ( 3 )

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 20647 ΠΕΝΤΕ ( 5 )

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17125 ΔΥΟ ( 2 )

ΑΝΔΡΈΑΣ ΚΩΝ. ΜΠΑΜΠΙΟΝΙΤΑΚΗΣ

Επικ. Καθηγητής

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΦ ΙΙ 20/7/2009

ON/NYMO ΑΜ ΦΙΣ Τ ΒΑΘΜΟΣ
ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 200100311 ΤΡΙΑ ( 3 )
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΡΕΤΗ 200000413 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
ΖΑΪΜΗ ΑΡΙΑΝΑ 200200272 ΕΞ ( 6 )
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 200100337 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
ΖΩΝΤΟΥ ΜΑΡΟΥΔΙΑ 200000062 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
ΘΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 9900332 ΕΞ ( 6 )
ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 200200455 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 200400382 ΤΡΙΑ ( 3 )
ΚΡΕΣΠΗ ΒΑΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ 200200465 ΤΡΙΑ ( 3 )
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 200100287 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
ΛΥΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9900395 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
ΜΠΟΥΖΙΚΑ ΠΕΚΓΥ 200100156 ΕΞ ( 6 )
ΝΑΣΣΑΝΙ ΝΤΙΑΝΑ 200300367 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 200200142 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
ΠΥΡΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 200000517 ΕΞ ( 6 )
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19327 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
ΣΚΙΝΔΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19606 ΕΞ ( 6 )
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 9900221 ΕΠΤΑ ( 7 )

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΦ Ι ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 20/7/2009


ON/NYMO ΑΜ ΦΙΣ Τ ΒΑΘΜΟΣ
ΒΕΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 200200423 ΕΞ ( 6 )
ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9900394 ΕΞ ( 6 )
ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 200100311 ΤΡΙΑ ( 3 )
ΖΑΪΜΗ ΑΡΙΑΝΑ 200200272 ΕΞ ( 6 )
ΖΩΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 200200054 ΤΡΙΑ ( 3 )
ΚΟΥΤΣΟΦΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 200400382 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 200100287 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16312 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19306 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 200100342 ΤΡΙΑ ( 3 )
ΝΑΣΣΑΝΙ ΝΤΙΑΝΑ 200300367 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 200200142 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16825 ΟΚΤΩ ( 8 )
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ 200500246 ΤΡΙΑ ( 3 )
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 9900221 ΠΕΝΤΕ ( 5 )
ΤΡΙΠΗΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 200200477 ΤΕΣΣΕΡΑ ( 4 )Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 3ουΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΣΚΗΣΗ ΟΤΙ,

ΕΧΕΙ ΠΡΟΑΡΜΜΑΤΙΣΘΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΝ:

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΩΡ12 ΠΜ (Κα ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ)